article image

تحویل

امکان درخواست تحویل موجودی طلایی بلافاصله بعد از اتمام فرآیند خرید طلا یا دریافت حواله.

تحویل دارایی کاربر به صورت روزانه.

تحویل کالا بر اساس حجم درخواستی، در پایان همان روز یا حداکثر تا پایان روز بعد صورت می گیرد.

استفاده از تمهیدات امنیتی جهت اطمینان و امنیت کامل در فرآیند تحویل طلا به کاربران.

بررسی های معمول اعم از: مدارک شناسایی تحویل گیرنده، صحت سنجی مدارک و صدور کدهای امنیتی جدید و لحظه ای بر اساس پروتکل های امنیتی بانکی در زمان تحویل جهت امنیت هر چه بیشتر دارایی های با ارزش کاربران سامانه می باشد.